# Név Beosztás Végzettség Fogl.
1 Ásvány Krisztina Testnevelő, gyógytestnevelő tanár, osztályfőnök Egyetem, testnevelő, gyógytestnevelő tanár teljes állás
2 Bajor Zsuzsanna Ének-zene tanár Főiskola, ének-zene tanár, drámapedagógus teljes állás
3 Benkő Ákos Testnevelő tanár Egyetem, testnevelés, biológia szakos tanár, szabadidő szervező teljes állás
 4 Berta Viktória  Tanító, szakvizsgázott pedagógus
Főiskola, tanító, magyar nyelv és angol műv. ter. teljes állás
5 Bihariné Hartung Edina Informatika tanár Egyetem, matematika, informatika szakos tanár félállás
6 Czellahóné Viola Ágnes Matematika, testnevelő tanár, osztályfőnök Egyetem, matematika, testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő teljes állás
7 Csernyus László Gáborné Fejlesztő pedagógus, könyvtáros, pedagógiai szakos nevelő Főiskola, fejlesztő pedagógus, könyvtáros teljes állás
8 Dani Melinda Matematika-Földrajz tanár, osztályfőnök, igazgató-helyettes Főiskola, matematika, földrajz szakos tanár teljes állás
9 Darócziné Kozma Judit Angol nyelvtanár, osztályfőnök Egyetem, történelem, angol nyelvtanár teljes állás
10 Durucz Béláné Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, tech. szakkollégiumi képzéssel teljes állás
11 Farkasné Holpert Judit Mesterpedagógus, osztályfőnök Főiskola, tanító, informatikus teljes állás
12 Friedl Erika Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, ének-zene műv. terület,  teljes állás
13 Gabos Renáta Angol nyelvtanár, osztályfőnök Főiskola, angol tanár teljes állás
14 Gerencsér-Mód Julianna Biológia,földrajz, természetismeret tanár,  Főiskola, biológia,földrajz tanár félállás
15 Holové Zsuzsanna Magyar-történelem tanár, osztályfőnök Főiskola, magyar, történelem szakos tanár teljes állás
16 Kazatsay Orsolya Lilla Tanító, angol tanár Főiskola, tanító, angol műveltségi terület teljes állás
17 Kiss Gabriella Magyar-történelem tanár, osztályfőnök Főiskola, magyar, történelem szakos tanár teljes állás
18 Lehó Györgyi Matematika-kémia tanár, osztályfőnök Főiskola, matematika, kémia tanár teljes állás
19 Magyar József Mesterpedagógus, rajz-víz. kult., média  tanár Egyetem, vizuális kultúra, média, földrajz tanár teljes állás
20 Magyarné Teliska Gyöngyi Főiskola, vizuális kultúra, biológia tanár teljes állás
21 Majorné Deák Judit Magyar tanár Főiskola, magyar tanár teljes állás
22 Moldvay Mónika Angol tanár Főiskola, angol tanár teljes állás
23 Nagy Erzsébet Tanító, egyéb foglalkozást végző Főiskola, tanító, testnevelés szakkoll. képzéssel teljes állás
24 Nagy-Lukács Katalin Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás
25 Pintér Marianne Tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító természetism. műveltségi ter. teljes állás
26 Plugor Judit Néptánc tanár, egyéb fogl. tanító Főiskola, néptánc tanár teljes állás
27 Rösnerné Telepóczki Márta hitoktató, egyéb fogl. végző, osztályfőnök Főiskola, ref. hit és erkölcstanoktató, tanító teljes állás
28 Rövid Valéria Egyéb fogl. tanító Főiskola, tanító félállás
29 Szabóné Botka Irén Mesterpedagógus, osztályfőnök Főiskola, tanító, játék és szabadidő szervező teljes állás
30 Szalontai Tünde Egyéb fogl. tanító Főiskola, tanító ember és társad. műv. ter. teljes állás
31 Széplaki Márta Tanító,  hitoktató, egyházi énektanár, igazgató-helyettes Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás
32 Szinné Beskid Judit fizika, technika tanár, osztályfőnök Egyetem, fizika, technika tanár teljes állás
33 Topáné Szunyi Katalin Fejlesztő pedagógus, párkapcsolati coach Egyetem, fejlesztő pedagógus teljes állás
34 Tóth-Szalai Zita Egyéb fogl. tanító, hitoktató Főiskola, tanító, hitoktató teljes állás
35 Varga Tünde Igazgató, szakvizsgázott tanító, osztályfőnök Főiskola, tanító, tech. Szakkollégiumi képzéssel teljes állás
36 Vida Lajosné Tanító, osztályfőnök, hitoktató Főiskola, tanító magyar nyelv és irodalom műv. ter., hitoktató teljes állás
Pedagógiai munkát segítők
37 Sebestyén Angéla Ped. asszisztens Érettségi, Ped. asszisztens teljes állás
38 Kaposi Veronika Iskolatitkár Közgazdasági érettségi teljes állás
39 Kurucz Tamás Rendszergazda Informatikus teljes állás
40 Varju Lajosné Könyvtáros tanár Egyetem, könyvtáros tanár teljes állás
Technikai dolgozók
41 Bajnáczki Zoltán Ferencné Portás Érettségi, női ruha készítő teljes állás
42 Endrészné Lenge Ágnes Konyhai kisegítő 8 általános teljes állás
43 Endrész Gyula Portás Szakközép. érett. biz. (autószerelő) teljes állás
44 Gáspár Krisztián János Kertész Kertész (szakm. biz.) teljes állás
45 Komádi Sándorné Takarító Általános ápoló, asszisztens teljes állás
46 Miklósi Zsigmondné Konyhai kisegítő Szakmunkás bizonyítvány (zöldségtermesztő) teljes állás
47 Szolnokné Kaczmarczyk Katalin Gazdasági-vezető Közgazdasági érettségi mérlegkép. Közgazdász teljes állás
48 Valentyik István Karbantartó Gépszerelő géplakatos teljes állás
49 Verebélyi Attiláné Konyhai kisegítő 8 általános teljes állás
Külső alkalmazott
50 Sir Veronika pszichológus Kórházi szakpszichológus egyetem félállás
51 Vastag Ágnes gyógytestnevelő egyetem félállás
52
Zvolensky Gabriella logopédus egyetem félállás

 

 

FTH_jelveny
1 százalék
1_szazalek